thơ

THÚ THUỐC LÀO

THÚ THUỐC LÀO

Còn thú gì hơn thú thuốc lào 
Những chiều cô quạnh chốn nhà lao 
Lửa mồi le lói cơn dằn vặt 
Khói tỏa miên man nỗi nghẹn ngào 
Nghe nước sục sôi lòng héo hắt 
Nhìn trời cao lộng dạ xôn xao 
Hởi ai điệu nghệ quay quần lại 
Say thuốc thì say chớ ngã nhào ./ 

Bạn Tù Cải Tạo

CHUYỆN THUỐC LÀO

Bà phước không thăm đói thuốc lào 
Nhớ thôi quay quắc . . phải đành lao 
Láng bên quan hệ vay bi thuốc 
Nằm ấp nhà giam, tức , nghẹn ngào 
Rột rột , tuông hơi – Hoa lất phất 
Khò khò , khói tỏa – Gió lao xao 
Vợ con mai mốt về rồi tính 
Dì nó nghe ai . . . khéo trợt nhào ./

NGÙ ĐÈN Tampa FL