thơ

Biển Tình

Thu đã về chưa trăng ở đâu?
Chờ trăng gió lạnh tái tê sầu.
Đêm khuya ta nhớ trăng thềm cũ,
Trăng có về không thu nơi đâu.

Hoa Rau Muống