ĐÔNG,  thơ

HƯƠNG TÌNH MÙA ĐÔNG

Họa “Trời Vào Đông”
Thơ Tuấn Đình)

Orlando trời chớm đông ,
Nhớ thương ai ngập lòng .
Thuở thời hoa niên mộng ,
Mối tình trong trắng trong .

Nhớ xưa Huế lập đông ,
Bên song em hong buồn ,
Tóc tơ huyền buông rũ ,
Chạnh lòng tôi mênh mông .

Lần chia tay mưa rơi ,
Tôi mắt lệ đầy vơi .
Xa rồi , em trở lại ?
Chờ mong tím góc trời !

Đông sau em sang nhà ,
Lòng tôi vườn trổ hoa ,
Em đóa quỳnh nở lộ ,
Hết rồi thôi chia xa .

Bảy lăm Huế hàm oan ,
Giặc Bắc quá tham tàn ,
Tình đông hương ủ ấp ,
Xuân tới vội ly tan.

Orlando se lạnh đông ,
Hương xưa nhớ chuyện lòng,
Tình thơ người yêu cũ.
Đời ! Sắc sắc không không !
LDPP.