thơ

Thi hữu tình thơ

Thế thái nhân sinh một chữ tình
Mượn cầu văn nghệ kết tâm linh
Vần thơ tuyệt tác tình bè bạn
Nốt nhạc thăng hoa nghĩa đệ huynh
Bát cú đường thi thơ luật vận
Ngũ âm cung bậc nhạc hòa minh
Keo sơn tình bạn vui ngày tháng
Cẩm tú giang sơn bóng với hình
 
Tuấn Đình