thơ,  thu,  XƯỚNG HỌA

THU CẢM

THU CẢM

Thu về lá úa rụng đầy sân
Đất khách thu qua đã mấy lần!
Khắc khoải đường xưa chân ảo mộng
Ngậm ngùi lối cũ bước phù vân
Âm thầm bến nước buồn đôi chữ
Lặng lẽ trăng sao nhớ mấy vần
Lữ thứ heo may niềm lẻ bóng
Bơ vơ thạch thảo nỗi sầu dâng

Nam Thảo
________________________________

Tình Thu

Một chiếc ngô đồng lạc góc sân
Hỏi tình thu khóc đã bao lần
Khói lam phủ nhạt chiều yên vũ
Mây tím giăng mờ giải lụa vân
Rượu chán vài chung say túy lúy
Thơ nhàm nửa đoạn chết không vần
Này em uống hết sầu thiên cổ
Sông cạn mưa về con nước dâng

Tạo Ân
Thu 2015