thơ

CHẴNG LẼ

Nhấp ngụm cà-phê sáng lặng lờ
Ba mươi tháng đó vẩn gan trơ!
Quê xa chối bỏ lòng đâu nỡ
Đất lạ không yêu dạ chẳng ngờ

Nghĩ tới hung hăng trăm lũ rợ
Dòm lui lắp vấp mấy đàn ngơ
Gia gia quốc quốc thương cùng nhớ
Chẵng lẽ đây ngồi đợi với mơ!

Nam Thảo