thơ

TẠ ƠN THIÊN CHÚA. Ngọc Linh Phong

 

 

TẠ ƠN THIÊN CHÚA

Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi,

Tạo nên trời, đất, núi, đồi, biển, sông.

Nhìn lên vũ trụ mênh mông,

Địa cầu quỷ đạo quanh vòng thái dương.

Không gian ấm áp dị thường,

khiến cho muôn vật miên trường sinh sôi.

Hoa khoe muôn sắc trên đồi,

Bướm ong lượn cánh từng đôi vui mừng.

Nhưng mà Ngài vẫn chưa dừng,

Nắn trong bụi đất nên hình ai đây?

Đầu, mình, mắt, mũi, mặt mày,

Bên trong: tim, phổi, hình hài nằm im.

Bổng Ngài cúi xuống uy nghiêm,

Thổi vào lỗ mũi, hơi chuyền toàn thân

Đất kia lay động tay chân

Thành linh hồn sống phép thần bước đi

A-đam tác phẩm tuyệt kỳ

Hôm nay nhân loại nhớ gì hay không

Tạ ơn sự sống trong lòng

Chúa ban ta hưởng mênh mông phước lành

NLP Lễ Tạ Ơn 11/23/2017

Gratitude To The Holy Trinity

I express my gratitude to the Holy Trinity

Who created the earth, sky, peaks, valleys, rivers and seas

I look up to a vast universe

From this planet that spins around on its axis

Where the firmament provides warmth

Allowing the creatures below to flourish

The flowers display their vibrant colors happily

Butterflies float on wings across the valley

And yet, He didn’t stop there.

From the dust, what has He formed?

Head, chest, eyes, nose and a face

Inside: heart, lungs, a body laying still

Suddenly He kneels down with great care

A gentle breath enters the nares and throughout the body.

That sculpted earth slowly awakens

And becomes a breathing, walking miracle

Adam, a magnificent masterpiece

Today, humanity will remember and impart

the gratitude for life in our hearts.

God has granted us with overflowing blessings

BS.Linda Ngọc Linh dịch