thơ

SÂN GA TIỄN BIỆT

(Họa nguyên văn bài thơ Kiếp Phù Sinh của Thi Sĩ Hoa Văn)

Còn có đêm này thôi anh nhé !
Giây phút rời tay đã đến rồi
Vẳng tiếng còi tàu xa vọng lại
Tiếng buồn át hẳn tiếng mưa rơi .

Một mùa yêu dấu vừa qua hết
Đỏ thắm sân trường xác phượng tan
Dáng anh xin khắc vào tâm thức
Giữ đến ngày sau dẫu mộng tàn .

Dù biết mình không chung lối về
Nghe lòng thảng thốt lúc anh đi
Tình em gửi trọn theo phương ấy
Nước mắt rơi mau , giữ được gì ?!

Còn có phút này thôi anh nhé !
Vàng vọt sân ga mấy dặm sầu
Bến đỗ , người đi người đứng đó
Duyên mình xin ước hẹn ngày sau .

UYÊN THÚY LÂM
( Boston 2010 )