thơ

Anh Giữ Mùa Đông

(Họa ý thơ VH Vinh Hồ)

Anh giữ mùa đông, giữ nhớ thuơng
Để khi cơn gió cuốn bên phường
Không làm em lạnh hồn em giá,
Không để niềm đau ngập buốt xương!

Anh cất mùa đông, cất nhớ thuơng
Để khi lá úa đổ bên đường
Không làm em xót xa tình cũ,
Nghe buồn như tiếng nhạc tha huơng…

Nguyễn Văn Hà