thơ,  thu

MÙA THU Ở HUẾ

Ai ở Huế rồi mới nhớ thu,
Mùa thu ở Huế lắm sa mù.
Sông Hương sương chuyển xây thành quách,
Núi Ngự mây vần đắp lũy khu.
Linh Mụ vô tình nhìn liễu rủ ,
Nam Giao hờ hững ngắm trăng lu.
Ở đây sương khói mây mưa đủ,
Chỉ thiếu Nam Ai cất tiếng ru.

LDPP ( Sept.24.2020 )