thơ,  XUÂN,  XƯỚNG HỌA

XUÂN NẦY


Xuân nầy phố lạnh nắng bờ ao
Say giấc chiêm bao vạt áo nào?
Nẻo liễu mơ màng nghe tiếng suối
Đường tơ lai láng gọi trăng sao
Anh đi góc biển anh còn gởi
Em ở chân mây em đã trao
Sợi đớn sợi đau còn mấy sợi?
Hoài thương đêm đó biết là bao!

Nam Thảo
___________________________

NHỚ XUÂN XƯA

Nương vận thơ Bác Nam Thảo

Tết đến mơ ngày đứng mé ao
Ngắm mây lờ lững mới năm nào
Đường xưa mất dấu không còn nữa
Lối cũ xa dần biết nói sao
Điệu nhạc ru hồn chàng đã tặng
Lời yêu thắm thiết thiếp từng trao
Xuân về với tuyết rơi sương lạnh
Chạnh nhớ người xưa buồn biết bao

Nông gia hai lúa NJ
Tết Canh Chuột 2020