thơ,  thu

Nhớ Chiều Thu

Đi tìm vào quá khứ
Nhớ ngồi bên tách trà
Mùi hương thơm nhẹ tỏa
Thầm nhớ về chốn xa.

Từng ngụm trà sưởi ấm
Tháng năm dài xa xưa
Vui buồn nào kể xiết
Còn ai kẻ đón đưa ?

Chiều thu vàng nắng úa
Phương Bắc chim bay về
Ghé trời Nam nắng ấm
Tình chẳng hẹn câu thề

Trời thu êm dịu ngọt
Như lạc vào cõi mơ…
Chiều sương mờ lành lạnh
Đàn ai dệt cung tơ !

Nguyên Hà