thơ,  XUÂN

Mùa Xuân Trên Đất Mỹ

Xuân đất Mỹ trời se se lạnh,
Hoa mai vàng, hữu sắc vô hương.
Người Việt mình ăn Tết thấy thương,
Dăm ba bữa cùng nhau nhóm lại

Chợ Tết giờ đây đã dựng rồi,
Quốc hồn, quốc tuý có đủ thôi.
Cờ vàng ba sọc bay trong gió,
Nước Việt là đây của mọi người.

Tạm vui đi nhé nhưng sao thấy,
Lòng cứ nghẹn ngào nhớ lắm thay.
Quê cha, đất tổ giờ sao nhỉ?
Khi nào thì ta hết biệt ly.

Mục Sư Nguyễn Thành Ngọc
Orlando ngày 02 tháng 01, năm 2010