thơ

HỒN QUÊ

HỒN QUÊ (I)

Bến nước cây đa nhớ bước về
Con đò đợi khách nặng tình quê
Chuông Chùa gửi tiếng vào cô tịch
Hương khói đưa người thoát cõi mê

Lưu Hồng Phúc

—————————————
HỒN QUÊ (II)

Cây đa bến nước nặng tình quê
Sớm tối đò đưa khách đến , về
Đàn trẻ sân Đình đùa rộn rã
Chuông Chùa xa vọng tiếng lê thê

Lưu Hồng Phúc