thơ

GỞI BÁC THÍCH DẤU HUYỀN

( Tên đầu sách của Bác Đ.T. H – Những Người Thích Dấu Huyền gởi tặng )

Đằng Bác cứ mê cái dấu huyền
Em đây nghĩ đến lại thêm điên
Mấy năm tù tội như ma đuổi 
Cứ muốn phứt đi cho đỡ phiền
Sợ nợ phân vân em muốn dủ
Ham lời lấn cấn Bác đâm ghiền
Ông trời chia chác không đồng lượng
Đằng Bác cứ mê . . . em cứ kiêng ./

NGÙ ĐÈN