thơ

Đặc Sản Tiểu Hổ

Hởi con mèo nhí của qua ơi
Không có tay moa khó sống rồi
Thịt chó đâu bằng mùi hổ nhỏ
Rắn dầm khó sánh cốt mèo phơi
Quốc doanh * , thấm giọng đâu còn khét
Cuốc lủy * , đưa cay chẳng thấy hôi
Bổ thận đảng ta bàn đục khoét
Thung dung chuột rỉa thịt mèo xơi ./

* Hai thứ rượu nổi tiếng đương thời .
Ngù Đèn Tampa FL