thơ

HẠM TRƯỞNG NGỤY VĂN THÀ

Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà
Hạm trưởng, ba mươi tuổi đã là
Anh dũng hy sinh gìn Nước Việt
Can trường chiến đấu giữ Hoàng Sa
Tiền nhân đánh giặc bồi cương thổ
Cộng Sản hàng Tầu phá quốc gia
Nhật Tảo số Mười ghi Hải Sử
Nằm trong biển mẹ, ở tim ta

NLP 01/22/2014