thơ

GỞI BACH VÂN

Em ơi cơn gió giao mùa
Có se sắt lạnh ,có lùa vào tim?
Đêm qua thức giấc im lìm
Nửa vầng trăng lạnh đã chìm vào đêm
Có nghe trên cánh môi mềm
Một giòng lệ nóng ướt mềm má môi
Người bên cạnh đã xa xôi
Còn chăn chiếu LẠNH lẻ loi một mình …

Han tuy Xat