• thơ

    Hồn Ai Lờ Lững

    Hồn Ai Lờ Lững Tuyết trắng bay bay phủ ngập trời Đông về xứ lạ lạnh tàn hơi! Người đâu chẳng thấy đường trơ trắng! Ai đó không nghe gió rụng rời! Xa quá chốn nao còn cách trở Gần hơn tạm bợ vẫn xa xôi Hồn ai lờ lững…

  • thơ,  XUÂN

    XUÂN VỀ – XƯỚNG HỌA

    XUÂN VỀ  Quê người lữ thứ đón xuân qua Gió lạnh mưa buồn giọt lệ sa Chợ vắng người đi xuân có phải?! Đường trơ kẻ lại tết hay là?! Cành mai giả cánh màu không khác Bánh tét thật mùi nếp chẳng xa Nhớ quá quê xưa xa dịu…