• NGHIÊN CỨU

    Khía Cạnh Tâm Lý của Thơ Hồ Xuân Hương

    BS Nguyễn Đức Phùng Sau ngày 30 / 04 /1975, chúng ta đã chứng kiến một sự thay đổi lớn lao, một sự thay đổi đột ngột, đảo lộn triệt để từ dưới lên trên từ trong ra ngoài, không phải cho một người, một nhóm người mà là cho…

  • NGHIÊN CỨU

    TIẾNG VIỆT DIỆU KỲ

    Qua Cái Nhìn Của Nhà Văn VÕ PHIẾN  Và GS. Duyên Hạc LÊ THÁI ẤT  * Người Xứ Vạn – Viết tặng các trẻ Việt tại hải ngoại *** “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời… Mẹ hiền ru những câu xa vời à ơi…”. Tôi xin…