thơ,  XUÂN

XUÂN MỚI NĂM NAY

Xuân mới năm nay chúc bạn gì?
Trong thời covid dịch cơ nguy
Xuân sang thiếu kẻ vui đoàn tụ
Tết đến dư người khóc biệt ly
Sự nghiệp lung lay đang hấp hối
Tiền tài hao hụt sắp sa suy
Mừng xuân kính chúc nhau luôn khỏe
Chỉ vậy, chớ còn biết nói chi!

Nam Thảo