thơ

TIẾNG CUỐC SẦU

TIẾNG CUỐC SẦU
Để kính dâng Vong Linh La San Nguyễn Ngọc Hùng Dũng

Giọng hát Anh như tiếng cuốc sầu*,
Vực người nằm đáy đại dương lâu.
Hôn thân xác Mẹ vùi rừng thẳm,
Khóc nấm mồ Cha lấp vực sâu.
Dắt kẻ xa quê tìm hạnh phúc,
Dìu người bỏ xứ thấy Kinh Cầu.
Cùng người mất nước đưa chim Việt,
Phục Quốc Hưng Ca chân bước mau.

Cựu Thỉnh Sinh La San Nguyễn Ngọc Hoàng Linh
Mùa Giáng Sinh buồn năm 2013
______________________________________________________
Sao Vội!

Trăng tàn bóng quạnh tiếng quyên sầu,
Văng vẳng đâu đây hoàng hạc lâu.
Chí lớn chưa nguôi bầu đã cạn,
Tình oan có thẹn đáy còn sâu.
Lời ca thế kỷ xua cơn gió,
Tiếng hát trăm năm nối nhịp cầu.
Thù trả chưa xong đầu đã bạc,
Sao đành dứt áo nỡ đi mau.

Ta