ĐÔNG,  thơ

VIỂN XỨ SẦU ĐÔNG

Thêm một đông về đây sáng nay!
Tóc xanh đâu mất tháng năm dài!
Tích xưa ruột cắt còn thương mãi
Chuyện mới lòng đau vẩn hận hoài

Sáng ngắm mưa rơi trời sướt mướt
Trưa nhìn tuyết phủ gió bay bay
Chiều nghiêng nhạt nắng cây trơ lạnh
Viển xứ sầu đông ai có hay?

Nam Thảo