thơ,  thu

BẾN MỘNG HƯƠNG CHIỀU

Covid đâu đây vẩn lộng hành
Ngoài trời trưa tối cảnh “bà đanh”!(1)
Lá thu run rẩy rơi tơi tả
Rụng xuống lên đường đi vắng tanh!
Cuối phố siêu vi chân cứ “march”!
Đầu đường bác học hứa “ invent”!
“Vaccine”,bướm lượn thu phiêu lãng
Bến mộng hương chiều em với anh

Nam Thảo