thơ

SỨ ĐIỆP CỦA HOA

Tôi nhìn những cánh hoa xuân,
Muôn màu rực rỡ hương dâng ngạt ngào.
Loài hoa vô chủ hay sao?
Tự nhiên mọc khắp đồi cao, đất bằng?
Hoa xinh mang nét đài trang,
Sắc hương, cánh, nhụy nhìn càng khéo thay.
Đa tài như thế là ai?
Tạo thành hoa đẹp lại đầy ý thơ?
Mùa đông mặt đất xát xơ,
Tháng ngày lạnh lẽo, cành khô lá tàn.
Hoa về tô điểm trần gian,
Là do Thượng Đế Thiên Đàng thương ta.
Hoa mang sứ điệp Trời xa,
Tình thương Thiên Chúa thật ra rất gần.

Mục Sư Nguyễn Thành Ngọc
Orlando ngày 08 tháng 02, năm 2011