thơ

Vu Lan Nhớ Mẹ, Nhớ Nhà

Mẹ ơi con nhớ nhà
Ngày tháng trôi qua mau
Nơi xứ người thu đến
Lá xanh úa sắc màu

Chiều buông trên đỉnh núi
Thầm mơ ước người ơi
Cài áo bông hồng thắm
Vu Lan giọt lệ rơi

Rosendal 30.8.2020
Mây Tím ( MM)
“VTAH”