thơ,  XUÂN

THỀM XUÂN

Xuân về tuyết phủ trắng phau.
Ngóng trông chẳng thấy mai đào hé duyên.
Âm thầm tơ nắng ươm mềm,
Hoa râm tóc rụng ven thềm xuân đi…

Minh Nhã