thơ,  thu

NGỠ NGÀNG HOÀI THU

Ai qua Huế miền thôn trang
Thuận An biển đẹp ngút ngàn bãi dương
Em là con gái hiền lương
Cho ai qua đó vấn vương bùi ngùi
Người về dạ nhớ hoa cười
Cõi hồn lắng đọng khó nguôi bên trời
Tình hồng khép kín tim côi
Mơ ngày hẹn gặp mây trôi non ngàn
Dè chừng khúc nhạc hoài lang
Xa nhau chi lắm cho nàng buồn thuBên trời thăm thẳm mịt mù
Diễn đàn qua mạng tầm vu nghê thường
Thơ văn thi phú ngàn phương
Vần thơ xướng họa dư hương ngậm ngùi
Như thể ngọc thốt hoa cười
Thêm vương vấn chút buồn vui thế thời
Gấm hoa thơ nào đơn côi
Thư trung hữu nhạc chơi vơi ngút ngàn
Tình đời mơ khúc dạ lang
Bên trời cánh nhạn ngỡ ngàng hoài thu

Tuấn Đình