thơ

Hoàng Điệp

Bướm vàng bay lạc trên đồi nguyệt,
Vấp bước tử sinh để lụy ai.
Hoa trắng rơi rơi trong nắng trắng
Tóc mai sợi bạc một đêm dài.

Tạo Ân
(thương tiếc anh Hoàng Điệp)