thơ,  thu

CÓ MỘT CHIỀU THU

CÓ MỘT CHIỀU THU

Chiều thu nhớ quá nước xa xôi!
Cộng vẩn còn đây! Thật hởi ôi!
Búa lớn đe tra dân thấp cổ!
Liềm to bảo vệ đảng cao ngôi!
Tự do quảng cáo thêm nhơ lưỡi
Dân chủ rêu rao chỉ bẩn môi
Phản đối, phản phe tù phản động
Dành quyền độc trị mãi chưa thôi!!

Nam Thảo