thơ,  thu

Vẫn Đếm Lá Thu

Cứ mỗi thu về gieo nỗi nhớ
Rừng thu cất tiếng gọi mưa qua
Lá thu rũ bóng thềm quên lãng
Nhỏ giọt sầu vương rỏ mái nhà
Thì cũng như em mùa thu ấy
Khắp nẻo non sông ngập bóng thù
Tìm em biền biệt vô âm tín
Để suốt miên trường đếm lá thu…

Người Xứ Vạn