thơ

NGƯỜI ĐI

Nhạt nắng mơ phai có những chiều
Mây ngàn cỏi nhẹ bước đìu hiu
Sương rơi se sắt sầu ly biệt
Gió rụng trần ai khóc lãng phiêu
Viển xứ xa xôi niềm cố luỹ
Cố hương dịu vợi nỗi cô liêu
Người đi dấu tích in sông núi
Héo hắt tình quê xưa dấu yêu

Nam Thảo