thơ

Tâm Sự Tết Tù

Thảm thật , tết tù tả thấy thương
Thèm từ tí thịt , tách trà thường
Thư từ thê tử toàn than tủi
Tụy tạng tỉ tê tợ thiếu tương
Toan thử , thôi thì tu thoát tục
Tiến trình tuần tự thế thao trường
Tận tâm thu trí theo thần thánh
Tỏ thực tâm ta , Tổ tất tường.

NGÙ ĐÈN Tampa FL