thơ

NGÀY MAI

Đường mình bước chậm bước mau
Nghe tâm tư có nát nhàu cũng vui
Ngày mai cỏ mục mưa vùi
Nghĩ chi vinh nhục lỗ lời riêng chung
Ngày mai nắng có quạnh lòng
Gió hiu hắt có đến từng phút giây
Nhìn lên Thượng Đế lòng này
Căn nguyên thân phận tháng ngày xót xa
Đêm đi theo bóng nhạt nhoà
Ngày lên như thể tinh hoa bổng trầm
Đón hi vọng đón trăm năm
Lời riêng cho cứ vui thầm một hai
Cuộc đi ngày tháng năm dài
Quẩn quanh cũng chỉ lá bài ngựa xe
Cũng trong thân thế vụng về
Chào nhau tiếng gọi lời khe khẽ buồn
Nghe đời đôi chút vuông tròn
Xuân Thu vẫn chuyện mất còn bụi bay
Ngập ngừng tuổi đá hồn ngây
Gọi bâng khuâng để cho ngày nở thơ.

Hoa Văn