thơ

KIẾP PHÙ SINH

Một ly này nữa thôi em nhé
Là phút chia tay cũng tới rồi
Mai mốt chắc gì còn gặp lại
Đời người như chiếc lá thu rơi

Buổi tiệc vui nào rồi cũng hết
Cuộc tình nào cũng phải chia tan
Cái không đã có trong vô thức
Thì tiếc làm chi chút mộng tàn

Chiếc lá mùa thu đến tuổi về
Một cơn gió nhẹ cũng bay đi
Ta như chiếc lá mùa thu ấy
Ôi kiếp phù sinh có nghiã gì

Một ly này nữa thôi em nhé
Đừng luyến lưu chi để khổ sầu
Đã biết đời người là thế đó
Thì tình xin đẹp đến mai sau.

Hoa Văn