TIỂU SỬ

CHÂU HÀ – TIỂU SỬ

Châu Hà


Sinh năm 1951 tại Hưng Yên. Làm Thơ Viết Văn từ
Trung học.
– Tác phẩm đã xuất bàn:
“Cô Bé Dại Tướng”
Tuyển tập truyện ngắn thiếu nhi, Nhà xuất bản Tuồi Hoa (1965).
Trước năm 1975:
Giáo viên trường Thánh Tâm, Quận Tân Bình.
Công tác viên bán nguyệt san Thiêu Nhi TUỔi HOA.
Phụ trách trang Thiếu NhiHải ngoại:
Cộng tác viên thườgn xuyên trên trang Web: Thuvienvietnam.com
Phụ trách phòng:
Tâm lý Giáo dục Thiêu nhi.
Hiện sinh sông tại Hoa Kỳ