• thơ,  thu,  XƯỚNG HỌA

    Thu cảm

    Thu về có lá vàng bay Cho thơ say đắm ngất ngây tình nồng Bài Xướng: Thu cảm Trời thu nắng nhạt bờ rêu phong Thăm thẳm đường quê lấm bụi hồng Một sớm chia lìa hồn cố quận Bao chiều ngóng đợi kẻ bên song Thu đi ngày tháng…