• TIỂU SỬ

    Phạm Hoài Hương

    Tên thật: Phạm Ngọc Cửu Sinh năm 1941 tại Xuân Hòa, Ninh Phụng, Ninh Hòa. Cựu học sinh trường Pháp Việt, Ninh Hòa Trung Học Võ Tánh Cựu sinh viên Văn Khoa và Quốc Gia Hành Chánh *** – Hiện định cư tại Orlando, Florida, USA Số Lần Xem: 41