thơ

Mừng Sinh Nhật Với Đời

Mừng Sinh Nhật Tiếng Cười
Thánh thót giọt mưa rơi
Tím lặng đồi thông vắng
Ngàn sao đêm sáng ngời
Ơn trên lời cảm tạ
Đời đẹp lắm người ơi
Muôn sắc màu thu thắm
Mừng Sinh Nhật Với Đời!

Arna 29.10.2020
Mây Tím ( MM)
“VTAH”