TIỂU SỬ

MÂY TÍM – Tiểu Sử

Mây Tím tên thật là Minh Mẫn Trần Eide.
MT vượt biên vào năm 1980, được tàu Na Uy cứu vớt trên Biển Đông.
Sau đó được chính phủ Na Uy cho tỵ nạn ở Na Uy.
MT đi học lại ở Na Uy.
Hiện MT đang cư ngụ tại Arna, một thành phố nhỏ gần Bergen, miền Tây Nam Na Uy.