thơ

TÌNH NÀO

Tình nào chua xót đắng cay
tình nào đau đớn theo ngày tháng trôi
tình nào làm héo bờ môi
tình nào nuôi nấng để rồi hư không

Tình nào nước cuốn theo dòng
tình nào mưa gió bão giông đầy trời
tình nào người đã buông lơi
tình nào người chối bỏ lời thiết tha

Là tình em muốn rời xa
là tình đã bắt đầu qua ngỏ buồn

Tố Anh