NHẠC,  thơ

Ba Điều Ước

Nếu Tiên cho tôi ba điều ước
Điều một ước trẻ lại đôi mươi
Cho tim thổn thức bồi hồi
Gặp người lý tưởng tỏ bày tình si

Điều hai ước có thật nhiều tiền
Giúp người bất hạnh khổ triền miên
Và xoa dịu kẻ tật nguyền
Trẻ em côi cút ở trên đời này

Điều ba dân Việt hết lầm than
Cơm no áo ấm khắp thôn làng
Hoà bình đến với non sông
Việt Nam gấm vóc con Rồng cháu Tiên

Và thêm ước nguyện điều này nữa
Hiến dâng khoa học xác thân phàm
Cho ai bộ phận nào cần
Giúp người cải tử hoàn sanh trên đời.

Song Hồ
__________________________________________