thơ

30 Tháng Tư ’75

Nước mất nhà tan vạn nỗi đau !
Quê người mộng lớn hẹn mai sau
Cờ vàng sọc đỏ bay trong gió
Áo trận, giày saut nghiêm chỉnh. CHÀO !

Lê-phi-Ô 30/4