thơ

TRĂNG TÙ VÀ PHONG KIỀU DẠ BẠC

TRĂNG TÙ VÀ PHONG KIỀU DẠ BẠCTrăng treo lơ lửng giữa tầng không
Quạ gọi thâu đêm giọng đã chùng
Chợp giấc rừng già sương trắng bãi
Về đâu leo lắt đốm mông lung
Phải chuông Sơn Tự mà mơ mộng
Còn bến Cô Tô để chạnh lòng
Thương phận cuối đời vòng địa ngục
Trăng tù , gối lạnh nhớ Kiều phong ./

TẾT KINH TẾ MỚI

Tết nhất năm nay bảnh khác ai
Cũng câu đối tết giữa hàng hai
Vài cân thịt lợn tranh hàng chạy
Mấy bánh chưng xanh dở lạt cài 
Linh tự – rọ cơi ..bàn cải tiến
Mã tiền -báo cũ .. mực còn khai
Giao tình thân hữu vài chàng muỗi
Tiếng đét nghe vui . . pháo rộn tai ./

NGÙ ĐÈN Tampa FL