thơ

NẮNG

hãy như tia nắng
trong vườn ấm
và hãy là hoa
ngát ngát hương

Bích Nguyệt