thơ

THỒ EM XUỐNG PHỐ *

THỒ EM XUỐNG PHỐ *

Phủi yên ngựa ta mời em xuống phố
Muốn đến đâu, cứ bảo anh sẽ ngừng
Một nụ cười rồi nhẹ gót quay lưng
Hơi đâu ngỡ . . hơi đâu mà bất chợt

Em yên tâm, vui này mình chia sớt
Dạo Đà thành qua mấy phố dể yêu
Ghé công viên, ngồi ghế đá ngắm chiều
Chia gió biển Thanh Bình về gây lạnh

Chiều nay mưa, mưa hoài sao chẳng tạnh
Gát xe thồ, quán vắng để chờ em
Con hẽm buồn, chiều buồn ruột buồn thêm
Em không lại ngựa anh chồn chân đợi

Anh tiếc quá sợi xích vừa tra mới
Ổ líp còn trong bọc mới lấy ra
Dốc Cầu Vồng, giếng Bộng. . có chi mà 
Anh đủ sức dù cùng trời cuối đất

Em ở đâu? Mưa chiều bay lất phất
Ước băng rừng tìm một nhánh lan thơm
Đặt lên môi, hôn viền mắt giai nhân
Cho giấc mộng trên đời luôn trọn hứa

Anh lỡ vận, công hầu làm chi nửa
Còn cặp giò với vài giọt mồ hôi
Và con tim thì đầy ắp tình người
Chuyện cuốc xe . . . có gì mà thắc mắc ./

LÊ CẨM THANH Tampa FL

* (Riêng tặng bạn thồ và ân nhân còn nợ. . Đà thành năm ấy)