thơ,  thu

THU VỀ BƯỚC MỎI

Đời có biết bao nhiêu là dấu hỏi
Trên đường đi mòn mỏi với thời gian
Lữ khách ơi! vàng đá cũng phai tàn
Đi đi mãi Thu về chân bước mỏi

Chiều xuống núi kể lể gì mây khói
Gió đong đưa cho lá rụng qua bờ
Người tìm gì trong tiếng nhạc lời thơ
Nắng chẳng còn lâu mưa sầu ngập lối

Lữ khách cùng ta đường đời lầy lội
Tự xa xưa và mãi mãi sau này
Hạnh phúc nào cho nét đẹp trên tay
Hãy giữ trọn đừng rơi vào bất hạnh

Mỗi bước đi dù hoa tàn nguyệt lạnh
Nụ cười hồng chất ngất bóng yêu thương
Người và ta thôi nhớ những đoạn trường
Dẫu đời sống chỉ toàn là dấu hỏi????

HOA VĂN 2015