thơ

Đêm Say Ở Boston

(Tặng Nhà Thơ Trần Thu Miên)

Cám ơn anh Trần Thu Miên!
Hỏi anh : hôm ấy có phiền chi không ?!
Cám ơn anh giữa trời Đông
Đốt lên ngọn lửa ấm nồng tình chân.
Xuân đang sắp sửa về gần
Lòng riêng nghe cũng bâng khuâng nỗi niềm
Lâu rồi mới được một đêm
Rượu ngon, bạn quý. Say mèm bên nhau.
Nhìn quanh. Ai cũng bạc đầu !
Làm sao níu lại con tàu thời gian ?!
Nghêu ngao tôi hát. Anh đàn
“Bài Ca Tiễn Biệt” năm tàn…đời trôi…

Bùi Thạch Trường Sơn
Boston, đêm Giao Thừa 2012
(Bên Nguyễn Trọng Khôi, Trần Doãn Nho, Nguyễn Ngọc Phong, Chân Phương, Trần Thu Miên, Đỗ Vy Hạ)