thơ

THỜI GIAN

(Họa thơ Tạo Ân)

Chiếc bóng ai về ẩn bóng gương
Dung nhan thấp thoáng dấu tang thương
Thời gian vẫn chảy không chờ đợi…
Thoát thấy đời mình đã điểm sương

Mgậm ngùi ngày tháng qua qua vội
Bỗng chốc còn đâu thuở tuổi xanh
Sinh nhật mừng ÂN xin chúc đến:
Yên Bình Hạnh Phúc vẫn bao quanh

Đi mãi cuộc đời không thấy TÂM
Tạm dung còn nhớ đến “chân quê”
Nửa hồn phiêu bạt lòng khắc khoải
NON NƯỚC xa mờ khuất sơn khê !

Thân quí

Hàntt