thơ

Cafe Buổi Sáng

Sáng nay không có thư anh
Cafe buổi sáng cũng đành bơ vơ
Giọt nào rớt xuống hư vô ?
Giọt nào hờ hững trên bờ môi ai !

Cafe đắng -Cafe say
Chút tình sót lại vẫn cay lòng này
Trong em giọt ngắn gịot dài
Trong anh từng bước -mỗi ngày mỗi xa …

Ta về tìm lại bóng ta
Còn chăng thềm cũ một tà huy trôi
Mộng nào mộng đã xa xôi …
Mộng nào sót lại cho Người đùa vui!

HTT

12/20/2011